ตำแหน่งปัจจุบัน:ติดต่อทีมงาน >>

นโยบายและข้อตกลง

เพื่อเป็นการรักษาเนื้อหาความเป็นส่วนตัวข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสิทธิส่วนบุคคลของคุณ

Yulgang Mobile(Application) โปรดทำความเข้าใจและยอมรับ วิธีการที่เราเก็บรวบรวมข้อมูล การสมัครและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดเป็นเรื่องสำคัญ กรุณาอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

1. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเรา ทาง Application จะขอให้คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ ชื่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail และอื่น ๆ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือการซื้อของภายในเกมของคุณถูกบันทึกไว้ เงินที่ซื้อ การส่งข้อความ และอื่นๆ

2. เกี่ยวกับการใช้ Cookies
ทั้งนี้เพื่อให้การใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น Application อาจจะใช้cookiesในการจัดเก็บข้อมูลและบางครั้งติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ Application นี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานCookies ของผู้เข้าชม การค้นหาข้อมูลเหล่านี้จะเกี่ยวกับการค้าและการตลาด Cookiesยังสามารถป้องกันบุคคลภายนอก เช่นการโฆษณา บริษัทเหล่านี้จะใช้ประโยชน์จากCookiesในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อป้องกันธุรกิจการโฆษณาสามารถใช้ประโยชน์จากเหล่าข้อมูลนี้ ในการดึงข้อมูลเพื่อใช้การวิเคราะห์ทางการตลาดและการประเมินผล และข้อมูลทั้งหมดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

3. การใช้ข้อมูลร่วมกัน
ทาง Application จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ใดให้กับกลุ่มหรือบุคคลอื่น,ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1 เพื่อที่คุณได้ให้กับบริการอื่น ๆ หรือส่วนของการส่งเสริมการขาย แบ่งปันข้อมูลความต้องการของคุณและให้บริการอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำหรือบอกต่อ โดยคุณมีอิสระที่จะเลือกว่าจะยอมรับบริการเหล่านั้นหรือไม่ก็ได้
3.2 สิทธิเกี่ยวกับศาล หรือเราพบว่าพฤติกรรมของคุณบน Application ผิดกฎหมาย จะพิจารณาตามหลักฐานเพื่อความปลอดภัยของทุกคน Application จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตุลาการที่จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการสืบสวน

4. เว็บลิงค์เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราให้การเชื่อมโยง อาจมีคำสั่งที่แตกต่างกันหรือกฎการใช้ของทางเขาเอง โปรดระมัดระวัง เว็บไซต์นี้ไม่ได้ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนเว็บไซต์เหล่านี้

5. มาตรการการป้องกันตนเองกรุณาเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ไม่ควรบอกข้อมูลต่างๆแก่คนแปลกหน้าหรือไม่รู้จัก ถ้าคุณใช้ Application ร่วมกับผู้อื่นอย่าลืมออกจากระบบ และอย่าลืมปิด Application เพื่อป้องกันผู้อื่นอ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6. การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว
Application มีสิทธิที่จะเพิ่มและลบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพิ่มหรือลบคำสั่งแก้ไข ใช้วันเวลาที่ประกาศ Application เป็นวันเวลาที่เริ่มใช้